Horolezecká výzbroj je velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost a odolnost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vycházejí z příslušných norem, by vaše horolezecká výzbroj měla splňovat. V tomto případě je povinná certifikace dle NV č. 21/2003 Sb. (směrnice 89/686/EHS). Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 • quality of the design/construction of mountaineering equipment
 • dimensions
 • static strength
 • dynamic tsrength
 • chemical resistance
 • accompanying documentation  (drawings, material safety data sheets, manufacturing methods/processes, etc.)
 • manual
 • marking (completeness, durability)
 • insufficient strength
 • insufficient documentation, instructions and marking
 • ČSN EN 12278 - Pulleys

CONTACT

Please do not hesitate to contact us for more information:

Luboš Feigl

Head of Department
feigl@szutest.cz
+420 483 348 227
+420 602 147 283
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute, Public Enterprise)